Dhuha Travel Sdn Bhd

Terma & Syarat

PROSEDUR TEMPAHAN
 1. Mengisi borang tempahan beserta tandatangan dan menyerahkan kembali ke pejabat atau secara e-mel kepada: salam@dhuhatravel.my
 2. Semua dokumen berkaitan perjalanan hendaklah diserahkan kepada pihak Dhuha Travel selewat-lewatnya 45 hari (pakej jelajah) atau 60 hari (pakej umrah) sebelum tarikh perlepasan.

TERMA BAYARAN
 1. Pakej Jelajah (Persendirian)
  Deposit atau bayaran penuh bayaran penuh diperlukan tertakluk kepada terma bayaran yang ditetapkan oleh pihak pengendali selepas menerima pengesahan tempahan.
 2. Pakej Jelajah (Berkumpulan)
  Bayaran deposit RM300-RM1,000 (bergantung kepada pakej) untuk setiap orang diperlukan semasa membuat tempahan.
 3. Pakej Umrah
  Bayaran deposit RM1,000 (RM1,500 untuk musim waktu puncak) untuk setiap orang diperlukan semasa membuat tempahan.
 4. Baki atau bayaran penuh hendaklah dijelaskan selewat-lewatnya 45 hari (pakej jelajah) atau 60 hari (pakej umrah) sebelum tarikh penerbangan berlepas. Sekiranya kami tidak menerima bayaran penuh dalam tempoh tersebut, Dhuha Travel Sdn Bhd berhak membatalkan tempahan dan bayaran deposit tidak akan dikembalikan serta hangus.
 5. Bayaran hendaklah dibuat secara tunai / deposit tunai / pindahan atas talian hanya ke akaun bank yang tertera seperti berikut:

  Nama Akaun: Dhuha Travel Sdn Bhd
  Nama Bank: CIMB
  Nombor Akaun: 8600 376 507

 6. Sila lampirkan atau emel slip bayaran setelah pembayaran dilakukan ke alamat emel salam@dhuhatravel.my
 7. Bayaran secara kad kredit diterima dengan caj 1.50% manakala bagi kad debit adalah dengan caj 0.50% dan dikenakan ke atas jumlah bayaran yang dilakukan.
TERMA PERUBAHAN, PEMBATALAN DAN "NO SHOW"
 1. Dhuha Travel Sdn Bhd mesti dimaklumkan secara bertulis tentang sebarang perubahan dan pembatalan. Notis perubahan dan pembatalan akan dianggap telah terima setelah mendapat pengesahan dari pihak Dhuha Travel Sdn Bhd.
 2. Pakej Jelajah (Persendirian):
  Sebarang perubahan tidak dibenarkan selepas menerima pengesahan tempahan daripada pihak pengendali. Sekiranya berlaku perubahan, tempahan akan dianggap terbatal dan semua bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan serta hangus.
 3. Pakej Jelajah (Berkumpulan):
  Sebarang perubahan kali pertama dibenarkan tanpa sebarang caj dan Dhuha Travel Sdn Bhd mesti dimaklumkan selewat-lewatnya 61 hari dari tarikh pelepasan asal. Dhuha Travel juga hendaklah memaklumkan tentang perubahan baru tersebut dalam tempoh 14 hari selepas notis perubahan dibuat.
 4. Pakej Umrah
  Sebarang perubahan kali pertama dibenarkan tanpa sebarang caj dan Dhuha Travel Sdn Bhd mesti dimaklumkan selewat-lewatnya 91 hari dari tarikh penerbangan berlepas yang asal. Dhuha Travel juga hendaklah dimaklumkan tentang perubahan baru tersebut dalam tempoh 07 hari selepas notis perubahan dibuat.
 5. Sekirannya berlaku perubahan kali kedua, tempahan akan dianggap terbatal dan deposit tidak akan dikembalikan serta hangus.
 6. Sekiranya tempahan yang disahkan dibatalkan sepenuhnya / sebahagiannya oleh peserta, caj pembatalan akan dikenakan seperti berikut:
  • Pakej Jelajah (berkumpulan)
   • 61 hari sebelum tarikh perlepasan: Pengambilan deposit dan tertakluk kepada caj pentadbiran RM200/pax.
   • 31-60 hari sebelum tarikh perlepasan: Deposit tidak dikembalikan dan hangus.
   • 30 hari sebelum tarikh pelepasan: Caj 100& dari harga pakej.
  • Pakej Umrah
   • 91 hari sebelum tarikh perlepasan: Pengambilan deposit dan tertakluk kepada caj pentadbiran RM200/pax.
   • 61-90 hari sebelum tarikh perlepasan: Deposit pertama tidak dikembalikan dan hangus.
   • 31-60 hari sebelum tarikh perlepasan: Semua deposit tidak dikembalikan dan hangus.
   • 30 hari sebelum tarikh pelepasan: Caj 100& dari harga pakej.
 7. Sekiranya peserta “no show”, tiada bayaran balik sepenuhnya atau sebahagiannya akan diberikan untuk perkhidmatan dalam program yang tidak digunakan.