Dhuha Travel Sdn Bhd

Masjid Hudaibiyah terletak 22 kilometer dari Kota Mekah dan ianya terletak di atara Kota Mekah dan Jeddah. Lokasi ini merupakan salah satu lokasi pilihan tetamu Allah untuk berniat ihram selain Bir Ali, Tani’em dan Ji’ranah.

Selain dijadikan sebagai lokasi miqat, Hudaibiyah juga menyimpan peristiwa yang cukup penting bagi umat Islam. Sekitar bulan Zulkaedah tahun ke-6 hijrah, berlakunya peristiwa perjanjian di antara pihak Muslim Madinah (yang dipimpin Rasulullah SAW) dengan pihak Quraisy Mekah. Ia dinamakan sebagai Perjanjian Hudaibiyah.

Leave a Reply